Sami Kalaï

Psychoanalyse     Klinische psychologie     Psychotherapie


Verbintenis


Tussen de poëzie die in je hart woont en de klaproos bestaat een contract geschreven door de wind en ondertekend door de vergankelijkheid.
Het werd geschreven met een kraanvogelveer
gedoopt in het bloed van een eendagsvlieg.
Hun beider probleem is
hoe het leven te overhalen
de woorden te laten geuren zodat die
krachtige dromen kunnen verwekken.

Ja, dromen moeten steviger worden gebouwd dan steden
en elke dag moeten ze worden opgelapt
en opgeknapt na de dagelijkse, knagende aantastingen van de tand des nuts
die erger is dan de tand des tijds.


                                                         Harry Martinson

Waarom psychoanalyse?

De beweegredenen waarom mensen, soms na lang twijfelen, de hulp van een psycholoog of therapeut zoeken, zijn uiteenlopend. Vaak genoeg betreft het een sluimerend lijden, een last die men al jaren draagt, soms in stilte, soms tevergeefs al een aantal keer uitgesproken. Een last die min of meer draaglijk was, mits een aantal offers of beperkingen die men zichzelf oplegde op vlak van relaties, vriendenkring, werk of interesses. Een last die misschien ook draaglijk gehouden werd door alcohol, medicijnen, drugs, een eindeloze reeks medische of alternatieve behandelingen.

Symptomen

Een dergelijk lijden valt niet zomaar te objectiveren en wat voor de één een akkefietje lijkt, is voor een ander het centrale punt waar het hele leven rond lijkt te draaien: piekeren, absurde of 'onfatsoenlijke' dwanggedachten of dwanghandelingen, vage of pijnlijk concrete lichamelijke klachten, eetproblemen, (terugkerende) relationele problemen, seksuele moeilijkheden, een algemeen gevoel van onbehagen of inertie, remmingen in de uitoefening van beroep of studie, aanhoudende angst, paniek, neerslachtigheid of rouw.
Een vraag naar betekenis of oplossingen of de vraag naar de zin van het bestaan, ze kunnen net als angst beslag leggen op een bestaan en tot passiviteit of stilstand dwingen. Onophoudelijke gedachten aan de dood, de wens om te sterven, kunnen het leven tot louter 'overleven' reduceren.

De last van de een...

... is ook de last van de ander, lijden speelt zich niet enkel af binnen een persoon maar ook tussen personen. Relaties en seksualiteit zijn bij uitstek het forum waarop zich angst, twijfels of pijn laten gevoelen. De ontmoeting met het eigen seksuele verlangen of dat van een ander is soms uiterst beangstigend. Liefde kan dermate krachtig zijn dat men zichzelf dreigt te verliezen. Ook eerdere verlieservaringen kunnen een zo heftige kwetsbaarheid installeren dat liefde een onmogelijkheid lijkt en gekwetst worden een zekerheid. De zoektocht naar de ware of knagende twijfels over gevoelens en de daar bij horende wanhoop kunnen functioneren onmogelijk maken. 


Wankel evenwicht

Soms zijn klachten acuut, het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare persoon. Maar ook wat ingrijpend is voor iemand valt niet in feiten of objectieve zwaarte uit te drukken: de geboorte van een kind, verandering van werk of iemand leren kennen, kan een schokgolf teweegbrengen in een mensenleven en het gevoel geven dat de aarde onder de voeten wegschuift.
Vaak genoeg zal een dergelijke recente gebeurtenis ook een eerder lijden wakker maken of iets van het daarin gevonden evenwicht doen wankelen, waardoor men de last van jarenlange pijn of angst zomaar opeens niet meer kan of niet meer wil dragen.


Aanmelding

Dat is meestal het punt waarop psychotherapie wordt overwogen. Het is een uiterst delicaat moment, omdat de last van symptomen op dit punt zo zwaar kan wegen dat enkel nog een oplossing met onmiddellijk resultaat - zonder oog op een langere termijn oplossing - wordt overwogen. De vraag naar psychotherapie vergt echter tegelijkertijd een ander perspectief: wat zich jarenlang heeft kunnen ontwikkelen, zal ook de nodige tijd vragen om te wijken.

Een aanmelding is dan ook een grote stap. De vraag om psychologische hulp wordt zelden onoverwogen gesteld maar wel vaak als een sprong in het onbekende aangevoeld. Gelukkig is het dat ook.  

De praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse bevindt zich in Gent, vlak bij station Gent Sint Pieters.